Våra tjänster

Eftersom vi eftersträvar att underlätta så mycket som möjligt för ert företag inom stenhanteringsprocessen erbjuder vi ett totalentreprenörskap gällande bergsbrytningen. Med tillstånd för både sprängning och transporter samt eget elverk jobbar vi helt oberoende av andra. Ni kan överlåta hela jobbet till oss och koncentrera er på förädlingsprocessen.

Stenbrytning & transport

Holmstedts Stenteknik AB erbjuder ett gediget kunnande inom stenbrytningsteknik. Vi har specialiserat oss på ett total entreprenörskap inom bergsbrytning, som vi är ensamma om att utföra runt om i Sverige. Vi åtar oss alla uppdrag inom sprängning, schaktning, brytning samt transporter av råmaterial.

Brytningen sker till största delen ur marmor-, kalk- och sandstensbrott, men vi utför också arbeten i andra stenmaterial. Under årens lopp har vi samlat på oss en stor erfarenhet och kunskap av att snabbt och effektivt kunna leverera råmaterial ur bergen. Tillsammans med just Ert önskemål om råmaterialets storlek samt vår kunskap och flexibla arbetssätt kan vi anpassa brytningen. På så sätt minimerar vi hanteringen av skrotsten vid tillverkning av färdig produkt.

Vi jobbar i skift sju dagar i veckan i vår eftersträvan att så snabbt som möjligt leverera fram färdigt råmaterial. Utan att för den skull göra avkall på kvalitén. Under brytningen använder vi oss av vår erfarenhet och kunskap i hur olika stenarters hårdhet och karaktär bestämmer vilken teknik som är bäst. Vi har utvecklat en klingsåg som i kombination med en linsåg utgör våra huvudsakliga hjälpmedel.

Stenbrytning & transport

Vår klingsåg, med klinga av diamantbeklädda tänder, sågar lodrätta spår i berget. Sågdjupet anpassas efter naturliga skikt eller klingans max djup (1000 mm). I likhet med klingsågen har linsågen en diamantbeklädd vajer för sågning horisontellt. Med borrmaskin och kilar kuperas sedan blocken i önskad storlek. För att minska transportkostnaderna och kostnadseffektivisera förädlingsprocessen sorteras så mycket som möjligt av skrotsten bort direkt i berget. Vi är ensamma om att ha utvecklat en unik sågteknik där det är möjligt att såga tunna plattor direkt ur berget.

Transport

Med vårt transporttillstånd kan vi erbjuda transport från brott till plats där förädlingen tar vid. I och med vår brytteknik, där stor del av skrot sten lämnas kvar i berget, hålls också transportkostnaderna nere.

Wiresågning

Wiresågning

Då omgivningarna är känsliga är wiresågning ett alternativ till sprängning. Fördelar med wiresågning är bland annat minimala vibrationer och minimalt buller. Metoden ger också släta ytor. Första steget är att borra ett antal hål som avgränsar den volym som ska sågas bort. Efter det träs en diamantbeklädd stålwire genom borrhålen som används för att såga genom stenen.

Schaktning & sprängning

Vi har sprängtillstånd och mångårig erfarenhet av försiktig sprängning vid blockstensbrytning. För att komma ner till en nivå där berget är av duglig kvalitet är schaktning i kombination med försiktig sprängning i många fall det bästa alternativet. Även wiresågning och sprängning är en skonsam metod för att undvika vibrationer och sprickbildning vid fortsatt blockuttag.

Schaktning & sprängning Vi har sprängtillstånd och mångårig erfarenhet av försiktig sprängning